Capaciteitsbeheer
Voor elk project de optimale bezetting

Bij de start van onderzoeksprojecten is meestal niet duidelijk of er voldoende resources beschikbaar zullen zijn. Is het mogelijk om aan een trial deel te nemen of leidt dit tot problemen omdat de bezetting ontoereikend is om de visites af te handelen? Wat zijn de gevolgen van een onverwachte toename van het aantal deelnemers aan een studie? Deze vragen worden op trialbureaus regelmatig gesteld en zijn vaak moeilijk te beantwoorden.

PaNaMa biedt op basis van het geschatte en het werkelijke aantal deelnemers inzicht in hoeveel personeel er per functie nodig is en hoeveel fte’s er in de toekomst nodig zijn. Zo is per afdeling te bekijken of er voldoende capaciteit is om een onderzoeksproject uit te voeren.

Aan de hand van verschillende scenario’s kan voor meerdere jaren een planning gemaakt worden voor de voor een project of onderzoeksgroep benodigde mankracht.

PaNaMa heeft een geïntegreerde, door een accountant gevalideerde urenregistratie. In deze registratie kunnen naast actuele gegevens ook ervaringen uit het verleden opgenomen worden. Als bepaalde handelingen of procedures in de praktijk meer of minder tijd dan gepland vroegen, kan dat bij komende planningen meegenomen worden.

De urenregistratie in PaNaMa is volledig afgestemd op de eisen die subsidieverstrekkers (denk aan EU, KWF of uren in het kader van de WBSO) aan een dergelijke methodiek stellen.