Clinical study management
Eenmalige vastlegging van gegevens voor het managen van een studie

Bij clinical trials komen heel veel gerelateerde gegevens samen. Informatie-uitwisseling tussen de deelnemende sites is daarom cruciaal voor een goed verloop van de studie. In veel gevallen wordt nog gekozen voor lokale spreadsheets om informatie op te slaan en eindeloos e-mailverkeer om gegevens uit te wisselen.

De visiteregistratie in PaNaMa legt het raamwerk van elke clinical trial vast. Procedures en bijbehorende kosten kunnen worden gekoppeld aan de visites. Zo ontstaat een tool om eenvoudig begrotingen op te stellen en inzicht te krijgen in het benodigde aantal deelnemers om de studie kostendekkend te krijgen.

Bij de start van de studie kan gebruik worden gemaakt van de deelnemersregistratie om de visites te plannen, te scoren en te factureren. PaNaMa kan tevens een overzicht van gemelde SAE’s en SUSAR’s bieden of gekoppeld worden aan systemen die deze gebeurtenissen vastleggen.

De combinatie van registratie van de visites met de informatie over de uit te voeren procedures levert een goed beeld van de benodigde inzet aan personeel voor de duur van de studie.

Met PaNaMa zijn vragen over het aantal lopende onderzoeksprojecten, de conversie van subsidieaanvragen en de toekomstige personeelskosten eenvoudig, correct en snel te beantwoorden. De wijze van registratie voldoet aan alle wettelijke eisen.