Documentbeheer
Centrale opslag en uniforme informatievoorziening

Voor het opstarten, uitvoeren en afronden van onderzoeksprojecten zijn diverse documenten nodig. Bij het indienen van een onderzoek bij METC of CCMO moeten bijvoorbeeld regelmatig documenten worden opgesteld met steeds weer nieuwe onderzoeksgegevens.

De bij een onderzoek betrokken partijen maken daarvoor nog vaak gebruik van eigen, lokale dataopslag. Gegevens zijn daardoor niet of niet snel voor anderen beschikbaar. Bovendien is het veelal niet duidelijk welke documenten nog actueel zijn. De dossiermodule in PaNaMa biedt hier uitkomst.

Door de centrale opslag is het voor alle betrokkenen duidelijk welke versie van een document gebruikt moet worden.

Binnen PaNaMa kunt u document-templates aanmaken en in de werkomgeving opslaan. Gegevens uit PaNaMa kunnen in deze standaardformulieren samengevoegd worden.
Definitieve formulieren zijn direct op te slaan in het digitale archief. Flexibele toegangsrechten regelen de toegang tot de diverse documentsoorten.