Kwaliteits- en risicobeheer
Tijdig en volledig uitvoeren van processen

Onderzoeksprocessen zijn vaak complex en aan verandering onderhevig. Procedures en werkwijzen dienen daarom eenduidig te worden vastgelegd en voor iedereen toegankelijk te zijn.

PaNaMa ondersteunt de standaard processen met taken en workflows voor alle betrokken personen, zodat tijdig en volledig wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Denk daarbij aan toetsing op lokale uitvoerbaarheid of haalbaarheid, de indiening bij een METC of de jaarlijkse voortgangsrapportage die er voor moet zorgen dat een onderzoek correct en tijdig wordt gestart en afgerond.
De processen zijn per organisatie in te richten, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van de in PaNaMa aanwezige ‘best practices’. Deze standaard workflows voor de belangrijkste processen kunnen indien gewenst ook aan een specifieke situatie aangepast worden.

De inzet van workflows, taken en bijbehorende validatieregels zorgt er voor dat alle benodigde stappen worden doorlopen en dat alle bij het onderzoek betrokkenen inzicht in de voortgang hebben.