Privacy
PaNaMa RMS wil u met deze website informeren over het informatiesysteem dat door onze organisatie wordt aangeboden. Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunnen typefouten of andere onjuistheden niet worden uitgesloten. Daarom stelt PaNaMa RMS zich niet aansprakelijk voor de op deze website verstrekte informatie en het gebruik daarvan. Deze website kan verwijzen naar andere websites. PaNaMa RMS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten of diensten die op deze websites wordt aangeboden.
 
Auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten die samenhangen met de inhoud en vormgeving van deze website zijn het eigendom van PaNaMa RMS. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, zonder schriftelijke toestemming van PaNaMa RMS. Persoonlijk gebruik is van deze regel uitgezonderd.