Projectbeheer
Zicht op lopend onderzoek

Meer en complexere onderzoeken leiden tot een toename van te registreren gegevens. In PaNaMa zijn alle studies direct zichtbaar, in grote lijnen en in details.

Voor onderzoeksverpleegkundigen, principal investigators, monitors en project controllers is PaNaMa de centrale plek om informatie op te slaan en terug te vinden. De uitgebreide rechtenstructuur verleent ze toegang tot de informatie die voor het uitvoeren van hun functie van belang is. Decentrale, foutgevoelige Excel-oplossingen zijn niet meer nodig, het aantal systemen met projectgegevens wordt tot een minimum beperkt.

Met PaNaMa zijn vragen over het aantal lopende onderzoeksprojecten, de conversie van subsidieaanvragen en de toekomstige personeelskosten eenvoudig, correct en snel te beantwoorden. De wijze van registratie voldoet aan alle wettelijke eisen.